Nye bekjente krav

Komiteen støtter regjeringens forslag om at utleie av del av eksisterende bolig kan skje uten krav til søknad og nye krav til egen boenhet.

Nye forskrifter PKK 2015 EuroMek er klar - Input Data

Krav om obligatorisk næringsdeklarasjon trer i kraft 13. desember 2016. Det er nye krav til både innhold, presentasjon og utforming av næringsdeklarasjonen.

Etter en halv mannsalder vrakes armhevinger og situps som krav til norske soldater. Nå må også offiserene vise at de duger i nye årlige styrketester.Nye regler for vinterdekk på tunge kjøretøy Fra og med 1. januar 2015 er det endrede krav til vinterdekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg.Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte? 15.03.2017. Les mer om hvilke krav som stilles på vår nye nettside om innkvartering.Nye kystvaktfartøy. Dette stiller krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopterkapasitet, isgående egenskaper,.GMDSS. Nye krav til radioutstyr skal senest være innfridd ti år etter at førstegangskontrollen på fartøyet er gjennomført. Se tabell 3.

Brødrene Dahl åpner nytt servicesenter i Stavanger;. Dette blir bestillernes krav til en grønnere byggenæring; Nettleder. Utnytt de grønne mulighetene.Nye krav til kjøle- og fryseprodukter Den 14. juni kl 10-1230 avholder NVE informasjonsmøte om økodesign- og energimerkekrav til. Ny IA-avtale kutter 1500.Nye krav følges opp med forenklinger i regelverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og.Lærerstudent Sverre Søraas ville ikke kommet inn på lærerutdanningen med regjeringens nye krav om fire i matte. — Enkelte treer-kandidater kan fortsatt bli.Nye krav til nøyaktighet på blodsukkersystemer. Kristian Aune-Jensen. Er Markedssjef i Roche Diabetes Care, og har jobbet med diabetes siden 1998.

Fysiske krav - Forsvaret.no

KRAV TIL TEGNINGSMATERIALE GENERELT Tegning som vedlegges en søknad om tiltak bør utarbeides i målestokk 1:100 eller 1:200. Tegningens.HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning. krav til at strømmen brukes til varmepumpe, uavhengig av virkningsgrad). En bedre.Nye krav til dekkene dine. Av: Arild Østby. 1. november markerer inngangen til vintersesongen på veiene. Det betyr at det er tillatt å kjøre med piggdekk, men det.

Nye krav ble satt i gang i 2014 og skal være gjennomført over hele landet innen 2017. Krav til hyppighet. Nyordningen innebærer at det stilles krav.Enklere krav i TEK 10 er fastsatt. Etter høringsrunden har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt de nye reglene som gjelder fra nyttår.Nr 2- 2015 -Ny forebyggende forskrift. Forslag til ny forebyggende forskrift har nylig vært på høring. Forslaget gir kommuner større frihet til å prioritere.Nye krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fra 1. januar 2017 innføres det krav om politiattest for alle som skal jobbe i den kommunale.

Nytt regelverk for kassa-apparat - Nyheiter - Rekneskap

Nye krav ved vannskader og fuktmålinger –Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson.

Nøyaktige elektrisitetsmålere og nytt krav fra NVE

I sommer fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om. For å montere stillas fra 5-9m er det et krav om at man har dokumentert.Norske banker må følge de nye,. Renteøkningen nå skyldes at bankene får nye myndighetspålagte krav som gjør det dyrere å drive bank.

Nye krav til informasjon på faktura - Visma Community

Fra 1. oktober kommer det nye helsekrav til å få førerkort. Formålet er at man skal få en likere behandling, og økt trafikksikkerhet. Les mer på apotek1.no.Nye krav til dekkene dine. Fra i morgen stilles det strengere krav til mønsterdybden. 31. oktober 2013 kl. 11.10. Del på Facebook. Kristin Sørdal.

Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

• Krav til eksisterende byggverk (kravnivå ved utbedringer etter pbl). • Mange nye målinger i lydlaboratoriet av forskjellige utbedringstiltak av eldre og nye.Big data – nye muligheter og økende krav. Såkalte stordata (Big data, dvs spesielt store eller komplekse datasett) er et tema som stadig flere.Nye krav til bygging av våtrom Author: Else-Karin Øvernes Last modified by: Gunnar Andresen Created Date: 12/2/2010 1:35:00 PM Company: STATEN Other titles.

Det ble full klaff da folk i Gjemnes ble invitert til å bli bedre kjent med kommunens nye. Lik Tidens Krav på Facebook Artikkeltags Les mer...NEK 400:2014 - ny delnorm og krav til lading av elbil NEK 400:2014 kommer ny og revidert i juni. Det foreligger en ny delnorm 722 som definerer krav ti.

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Det stilles strengere krav mht. timeantall og innhold jo høyere stillaset er.

Krav om reduserte svovelutslipp fra skip | Norges

Det innføres nye krav til lærlingordning. For det første vil oppdragsgiver kunne oppstille krav til lærlingordning for alle leverandører, ikke bare norske.Et annet eksempel på nye krav finnes i TEK 10 § 11-12: Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg.Gjeldene krav og regler. Det er ingen formell godkjenning av et kasseapparat, men det er en del lover, forskrifter og regler som skal følges for et kasseapparat.Krav til kassasystem. Det er vedtatt nye regler for kassasystem. Reglene fremgår av kassasystemlova og den tilhørende kassasystemforskrifta.

Med høyere gebyrer og strengere krav vil de nye byggene koste mer, og dermed må også markedsprisen på eksisterende boliger matche resten av markedet.

Nye krav til digitalisering av anskaffelsesprosessen i

Ny teknisk forskrift 2010 –nye byggesaksregler Byggkonferansen 2. november 2010. • Krav om spesialiserte kontrollforetak med obligatorisk sentral godkjenning.

copyright © 2006